PREPARACIÓ DE TERRES

 • DESCOMPACTACIÓ DE SOLS MITJANÇANT SUBSURADOR.
 • PREPARACIÓ DE SOLS MITJANÇANT CHISSEL.
 • PREPARACIÓ DEL LLIT DE SEMBRA MITJANÇANT GRADA ROTATIVA.
 • SEMBRA DE CEREALS MITJANÇANT GRADA ROTATIVA + SEMBRADORA.
 • SEMBRA DE PRECISIÓ DE PANÍS.

TRANSPORTS

 • TRANSPORTS D'ENSILAT.
 • ESCAMPAMENTS DE FEMS.
 • TRANSPORTS DE GRA.
 • TRANSPORTS DE FUSTA PICADA.
 • OBRA PÚBLICA. TRANSPORTS DE TERRES I GRAVES.
 • ALTRES.

MOVIMENTS DE TERRES

 • MOVIMENTS DE TERRES AMB TRAGELLA.
 • MOVIMENTS DE TERRES AMB POLIDOZER.
 • MOVIMENTS DE TERRES AMB REMOLC D'OBRA PÚBLICA.
 • ALTRES.
TELF: 696398890
TELF: 679508018
Creado con Webnode
¡Crea tu página web gratis!